Aanmelden Kramp Open 2016
Outside the box

Hartelijk welkom op het registratieportaal van Kramp Open 2016 - Outside the box.

Meer zijn dan alleen een leverancier van onderdelen, dat is wat we u willen laten beleven. Meet & Greet uw Kramp specialist, neem een kijkje achter de schermen en maak kennis met leveranciers.

Log in met uw klantnummer en schrijf uzelf en uw collega's in voor dit onvergetelijke evenement.

Heeft u vragen over de Kramp Open? Neem dan contact op met één van de volgende contactpersonen:
Marianne ten Barge (NL)
Kristof Schumers (BE)
Heeft u vragen over uw account op dit portaal? Neem dan contact op met Inge Steffens van Event Creators.
Klik op de link om een e-mailbericht te sturen.

Vanaf 25 januari 2016 is dit aanmeldsysteem gesloten in verband met de organisatie van het event.

Klantnummer

Anmeldung Kramp Open 2016
Outside the box

Herzlich willkommen auf dem Registrierungsportal der Kramp Open 2016 - Outside the box

Wir möchten Ihnen zeigen, dass wir mehr sind als nur Ersatzteil-Lieferant. Lernen Sie unsere Kramp Spezialisten kennen, werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens und treffen Sie Lieferanten persönlich.

Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer an und registrieren Sie sich und Ihre Kollegen für dieses unvergessliche Event.

Haben Sie Fragen zum Kramp Open? Wenden Sie sich bitte an:
Bernhard Schwietering / Ute Katemann (DE).
Haben Sie Fragen zu Ihrem Konto auf diesem Portal? Wenden Sie sich bitte an Inge Steffens von Event Creators.
Um eine E-mail zu senden, klicken Sie bitte auf den Namen.

Ab 25. Januar 2016 ist dieses Anmeldungsportal geschlossen.

Benutzercode

Inscription à Kramp Open 2016
Outside the box

Bienvenue sur le portail d'inscription de Kramp Open 2016 - Outside the box.

Etre bien plus qu'un simple fournisseur de pièces, voilà l'expérience que nous voulons vous faire vivre. Venez rencontrer et saluer votre spécialiste Kramp, jeter un ?il dans les coulisses et faire connaissance avec les fournisseurs.

Connectez-vous avec votre numéro de client et inscrivez vos collègues et vous-même à cet événement mémorable.

Vous-avez des questions au sujet du Kramp Open? Prenez contact avec Kristof Schumers (BE)
Vous avez des questions concernant votre compte sur ce portail? Prenez contact avec Inge Steffens d'Event Creators. Cliquez sur le lien pour envoyer un e-mail.

A partir de 25 janvier 2016, lesystème d'enregistrement sera fermé pour permettre la clôture de l'événement.

Numéro de client